Add a repeated-growfs-while-fsstressing test to catch deadlocks.
[xfstests-dev.git] / 104.out
1 QA output created by 104
2 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
3 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
4          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
5 naming   =VERN bsize=XXX
6 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
7 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
8 *** creating scratch filesystem
9 *** mkfs
10 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
11 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
12          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
13 naming   =VERN bsize=XXX
14 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
15 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
16 *** mount
17 *** using some initial space on scratch filesystem
18 *** stressing a 125829120 byte filesystem
19 *** growing to a 169869312 byte filesystem
20 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
21 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
22          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
23 naming   =VERN bsize=XXX
24 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
25 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
26 AGCOUNT=4
27
28 *** stressing a 169869312 byte filesystem
29 *** growing to a 213909504 byte filesystem
30 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
31 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
32          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
33 naming   =VERN bsize=XXX
34 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
35 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
36 AGCOUNT=6
37
38 *** stressing a 213909504 byte filesystem
39 *** growing to a 257949696 byte filesystem
40 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
41 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
42          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
43 naming   =VERN bsize=XXX
44 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
45 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
46 AGCOUNT=7
47
48 *** stressing a 257949696 byte filesystem
49 *** growing to a 301989888 byte filesystem
50 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
51 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
52          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
53 naming   =VERN bsize=XXX
54 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
55 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
56 AGCOUNT=9
57
58 *** stressing a 301989888 byte filesystem
59 *** growing to a 346030080 byte filesystem
60 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
61 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
62          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
63 naming   =VERN bsize=XXX
64 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
65 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
66 AGCOUNT=10
67
68 *** stressing a 346030080 byte filesystem
69 *** growing to a 390070272 byte filesystem
70 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
71 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
72          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
73 naming   =VERN bsize=XXX
74 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
75 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
76 AGCOUNT=11
77
78 *** stressing a 390070272 byte filesystem
79 *** growing to a 434110464 byte filesystem
80 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
81 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
82          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
83 naming   =VERN bsize=XXX
84 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
85 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
86 AGCOUNT=13
87
88 *** stressing a 434110464 byte filesystem
89 *** growing to a 478150656 byte filesystem
90 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
91 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
92          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
93 naming   =VERN bsize=XXX
94 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
95 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
96 AGCOUNT=14
97
98 *** stressing a 478150656 byte filesystem
99 *** growing to a 522190848 byte filesystem
100 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
101 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
102          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
103 naming   =VERN bsize=XXX
104 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
105 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
106 AGCOUNT=16
107
108 *** stressing a 522190848 byte filesystem
109 *** growing to a 566231040 byte filesystem
110 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
111 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
112          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
113 naming   =VERN bsize=XXX
114 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
115 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
116 AGCOUNT=17
117
118 *** stressing a 566231040 byte filesystem
119 *** growing to a 610271232 byte filesystem
120 meta-data=DDEV isize=XXX agcount=N, agsize=XXX blks
121 data     = bsize=XXX blocks=XXX, imaxpct=PCT
122          = sunit=XXX swidth=XXX, unwritten=X
123 naming   =VERN bsize=XXX
124 log      =LDEV bsize=XXX blocks=XXX
125 realtime =RDEV extsz=XXX blocks=XXX, rtextents=XXX
126 AGCOUNT=18
127